Conferinta internationala gratuita

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

GEN, MUNCĂ, FAMILIE SI SCHIMBARE

20-22 Septembrie 2013, Iasi România

PROGRAM

 International Conference

GENDER, WORK, FAMILY AND CHANGE

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IASI

Deschiderea/ Opening: Aula ”Mihai Eminescu”, Corpul A

http://www.psih.uaic.ro/~rsf2013

Conference president:

Prof. dr. Maria Nicoleta TURLIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Iasi

Scientific committee:

President:

. Prof. dr. Adriana BABAN, Universitatea Babe.-Bolyai Cluj-Napoca
. Prof. dr. Ana MUNTEAN, Universitatea de Vest Timi.oara

Membri / Members:

. Prof. dr. Jacqueline HEINEN, Profesor emerit, Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines/CNRS
. Prof. dr. Serban IONESCU, Profesor emerit, Université Paris 8
Vincennes – Saint-Denis, France Université du Québec a Trois-
Rivieres, Canada
. Prof. dr. Antonia BIFULCO, Lifespan Research Group, Centre for
Abuse and Trauma Studies, Kingston University, London
. Prof dr. Ion DAFINOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia.i
. Prof. dr. Adele JONES, The Centre for Applied Childhood Studies,
School of Human and Health Sciences, The University of
Huddersfield
. Prof. dr. Daniel DAVID, Universitatea Babe.-Bolyai Cluj-Napoca
. Prof. dr. Julia C. DAVIDSON, Director of Research in Criminology,
Co-Director Centre for Abuse & Trauma Studies (KU & RHUL),
Kingston University, London
. Prof. dr. Sofia CHIRICĂ, Universitatea Babe.-Bolyai Cluj-Napoca
. Prof. dr. Anca MUNTEANU, Universitatea de Vest Timi.oara
. Prof. dr. Carmen CRE.U, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Ia.i
. Prof. dr. Eugen HAVÂRNEANU, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Ia.i
. Prof. dr. Adrian OPRE, Universitatea Babe.-Bolyai Cluj-Napoca
. Conf. dr. Mihaela Alida TOMI.Ă, Universitatea de Vest Timi.oara

. Conf dr. Stefan BONCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia.i

. Conf. dr. Alin GAVRELIUC, Universitatea de Vest Timi.oara
. Conf. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Ia.i

Comitetul de organizare / Organizing committee

President:

. Asist. dr. Oana DĂNILĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia.i

Membri/ Members:

. Conf. dr. Cristina GAVRILUŢĂ, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Ia.i
. Conf. dr. Mihaela Alida TOMI.Ă, Universitatea de Vest Timi.oara
. Lector dr. Daniela Hendreş MUNTELE, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” Ia.i
. Lector dr. Mihaela BOZA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Ia.i
. Lector dr. Adina Karner HUŢULEAC, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” Ia.i
. Lector dr. Nicoleta POPA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Ia.i
. Lector dr. Loredana Ruxandra GHERASIM, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” Ia.i
. Lector dr. Venera-Margareta BUCUR, Universitatea de Vest
Timi.oara
. Drd. Cornelia MĂIREAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia.i
. Drd. Antoaneta MURARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Ia.i
. Drd. Liliana BUJOR, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia.i
. Drd. Daniela BULIGA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia.i
. Drd. Mara BRIA, Universitatea Babe.-Bolyai Cluj-Napoca
. Diana SOMOGYI, Universitatea Babe.-Bolyai Cluj-Napoca
. Roxana UNGUREANU, Universitatea de Vest Timi.oara

Vineri/Friday, 20 Septembrie/September 2013

Aula Mihai Eminescu, Corpul A, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

8.30 – 10.00 Înregistrarea participanţilor / Participants’ registration

10.00 – 10.30 Deschiderea lucrărilor simpozionului şi mesaje de bun venit/Welcome and
opening speeches:

– Prof. univ. dr. Maria Nicoleta TURLIUC, Pre.edintele Conferin.ei Interna.ionale
GMFS/GWFC International conference president

– Prof. univ. dr. Vasile I.AN, Rectorul Universită.ii ”Alexandru Ioan Cuza” din Ia.i /
Alexandru Ioan Cuza University Rector

– Conf. Dr. Dorina SĂLĂVĂSTRU, Prodecanul Facultă.ii de Psihologie .i .tiin.ele
Educa.iei /Vice Dean of the Faculty of Psychology and Education Science

COMUNICĂRI ÎN PLEN/ KEYNOTE PRESENTATIONS

Moderator/Chair: Maria Nicoleta TURLIUC

10.20-10.40

 Jacqueline HEINEN

 Universitatea Versailles St-Quentin-en-Yvelines, France

GENUL ŞI POLITICILE PRIVIND ÎNGRIJIREA: O COMPARAŢIE EUROPEANĂ

10.40-11.00

 Adele D. JONES Centre for Applied Childhood Studies, University of Huddersfield, UK

 RÂUL TĂCUT, DAR PUTERNIC: IMPLICATIILE SOCIALE ALE MIGRATIEI ECONOMICE A FEMEILOR

11.00-11.20

 Margaret GREENFIELDS Institute of Diversity Research, University of Buckinghamshire, UK

”DIN COVILTIR LA BIROU”: DEZVOLTAREA COMUNITĂ.II .I ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ ÎN FUNC.IE DE GEN – SUS.INEREA FEMEILOR RROME NOMADE DIN MAREA BRITANIE

11.20-11,40

Julia DAVIDSON Centre for Abuse & Trauma Studies, Middlesex UniversityLondon, UK

COPIII VICTIME ALE ABUZULUI SISTEMULUI DE JUSTI.IE PENALĂ: LEC.II DIN CERCETĂRI .I STUDII DE CAZ

11.40-12.10

PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

12.10-12.30

Maria Nicoleta TURLIUC, Petru.a RUSU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România

Universitatea din Zurich, Elve.ia

RELA.IA DINTRE STRESUL DIADIC, CALITATEA RELA.IEI MARITALE .I STAREA DE BINE. UN MODEL DE MEDIERE

12.30-12.50

Antonia BIFULCO Centre for Abuse and Trauma Studies, Middlesex University, London, UK

ATAŞAMENTUL FAŢĂ DE UN BĂRBAT VIOLENT: O EXPLORARE A VICTIMIZĂRII ŞI A STILULUI DE ATAŞAMENT LA FEMEI

12.50-13.10

Viv BURR,Helen COLLEY University of Huddersfield, Huddersfield, UK

 OCUPA.IA FEMEILOR: ANGAJARE .I RESPONSABILITĂ.ILE DE ÎNGRIJIREA PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN SECOLUL 21

13.10-13.30

Ovidiu GAVRILOVICI Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România

RE-CONSTRUC.IA ÎNCREDERII LA VÂRSTNICI ASISTA.I LA DOMICILIU. O INTERVEN.IE NARATIVĂ CU VĂRSTNICI, MEMBRI DE FAMILIE .I PERSONALUL DE ÎNGRIJIRE

13.30-15.30

PAUZA DE PRÂNZ / LUNCH

15.30-15.50

Alina ILINCA

Liviu Marius BEJENARU Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 „FAMILIA, CELULA DE BAZĂ A SOCIETĂŢII”. CĂSĂTORIE, DIVORŢ ŞI COMPORTAMENT SEXUAL-REPRODUCTIV ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ

15.50-16.10

 Marinela ISTRATE

Raluca Ioana
HOREA ŞERBAN

 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Ia.i, România

 FORŢA DE MUNCĂ FEMININĂ ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ: DE LA REZILIENŢĂ LA DISCRIMINARE

16.10-16.30

 Ciprian IFTIMOAEI Dr., Secretariatul General al Guvernului României

POLITICI DE STIMULARE A OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ DEGEN FEMININ ÎN CONTEXTUL REGIONALIZĂRII ROMÂNIEI

16.3016.50

 Aleksandra  LUSZCZYNSKA University of Colorado at Colorado Springs, USA University of Social Sciences and Humanities, Poland

 DETERMINANŢI SOCIO-COGNITIVI AI COMPORTAMENTELOR SĂNĂTOASE ŞI AI SĂNĂTĂŢII FEMEII: O PERSPECTIVĂ AGENTICĂ

16.50-17.20

PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

 17.20-18.50

ATELIERE DE LUCRU /WORKSHPOP-URI

Oana DĂNILĂ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România

PROFESIE SAU FAMILIE – DIFEREN.E DE GEN

Sala/Room: 206, corp D

 Nicoleta  DUMITRU

Andreea  MURARU

 Psihoterapeut în psihoterapie pozitivă

 Psihoterapeut de famile .i cuplu

 FILTRE PERSONALE ÎN PERCEPEREA RELA.IILOR

Sala/Room: 208, corp D

 SEC.IUNEA POSTERE/ POSTERS SECTION – 11,40-12,10

Hol Sala Senat, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Ia.i, Corpul A

 1. IDENTIFICAREA NEVOILOR PRIVIND DIMINUAREA EFECTELOR STEREOTIPURILOR /

Maria Nicoleta TURLIUC, Corneliu Eugen HAVÂRNEANU, Daniela MUNTELE HENDRE.

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Ia.i, Romania

 2. IDENTIFICAREA NEVOILOR DE FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A FEMEILOR

Diana SOMOGYI, Mara BRIA, Adriana BĂBAN, Sofia CHIRICĂ, Adrian OPRE

Universitatea ”Babe.-Bolyai”, Cluj-Napoca

3. CONFLICTUL MUNCĂ-FAMILIE. DIFEREN.E DE GEN ÎN CONTEXTUL SOCIO-
CULTURAL ROMÂNESC

Oana DĂNILĂ, Maria Nicoleta TURLIUC

 Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Ia.i, Romania

 Sâmbătă/Saturday, 21 Septembrie/September 2013

 Sala Ferdinand, Corpul A, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 COMUNICĂRI ORALE/ ORAL SESSION

 Moderatori/Chairs: Mihaela TOMI.Ă, Adina KARNER-HU.ULEAC

9.00-9.20

Iulia-Diana PREOTU

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi

DE LA SIMILARITATEA PERCEPUTĂ A IDEALURILOR LA SATISFACŢIA DIADICĂ: O ANALIZĂ DE CALE UTILIZÂND DATE DIADICE

9.20-9.40

Carina
BAHNARU

Andrei MARIAN

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
”Al. I. Cuza” Iaşi

CAUZE ALE DEPENDENŢEI DE
PARTENER ÎN RELAŢIILE
ROMANTICE

CAUSES OF ADDICTION TO PARTNER
IN ROMANTIC RELATIONSHIPS

9.40-
10.00

Elena Laura
SCUTARU

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

UN MODEL AL FACTORILOR
PREDICTIVI AI INFIDELITĂŢII

A MODEL OF PREDICTOR FACTORS
OF INFIDELIYTY

10.00-
10.20

Antoaneta
Andreea
MURARU

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

IMPACTUL TERAPIEI NARATIVE
ASUPRA ADAPTĂRII MARITALE ŞI A
PERCEPŢIEI PARTENERILOR
MARITALI CU PRIVIRE LA

EXPERIENŢELE PE CARE LE-AU
TRĂIT ÎN FAMILIA DE ORIGINE

THE IMPACT OF NARRATIVE
THERAPY ON MARITAL
ADJUSTMENT AND ON MARITAL
PARTNERS’ PERCEPTIONS OF THE
EXPERIENCES LIVED IN THE
FAMILY-OF-ORIGIN

10.20-
10.40

Camelia
GRĂDINARU

Departamentul de
Cercetare
Interdisciplinar –
Domeniul Socio-Uman,
Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”
Ia.i

PERSPECTIVE ASUPRA EFECTELOR
INTERNETULUI ÎN VIA.A
FAMILIALĂ

INTERNET EFFECTS ON FAMILY
LIFE – SOME PERSPECTIVES

10.40-
11.00

Ionela CÎRJAN

Adina KARNER-
HU.ULEAC

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

IMPACTUL REŢELELOR DE
SOCIALIZARE ASUPRA DINAMICII ÎN
CUPLU

THE IMPACT OF SOCIAL
NETWORKING SITES ON COUPLE
DYNAMICSS

11.00-

11.30

PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

11.30-

11.50

Liliana BUJOR

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”,
Ia.i, România

STILUL PARENTAL DE SOCIALIZARE
A EMOŢIILOR ÎN PERCEPŢIA
ADOLESCENŢILOR ŞI TINERILOR

THE PARENTING STYLE OF THE
EMOTIONS SOCIALIZATION IN THE
PERCEPTION OF TEENS AND YOUNG
PEOPLE

11.50-

12.10

Monica
TOSELLI,

Laura COSCI

Department of
Education and
Psychology, University
of Firenze

PRELUNGIREA PARENTALITĂŢII
ATUNCI CÂND COPIII DEVIN
STUDENŢI: O ABORDARE IN FUNCTIE
DE GEN SI DE VARSTA

THE EXTENDED PARENTHOOD OF
FRESHMEN’S PARENTS

A GENDER AND LIFESPAN
APPROACH

12.10-

12.30

Marius MARICI

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

FRECVENŢA PRACTICILOR
PARENTALE DISCIPLINATORII
RAPORTATE DE ADOLESCENŢI

THE FREQUENCY OF DISCIPLINE
PARENTAL PRACTICES REPORTED
BY ADOLESCENTS

12.30-

12.50

Elena JIGĂU

Slavic University,
Chi.inău, Republic of
Moldova

IMPACTUL BUNICILOR ASUPRA
FORMĂRII POZIŢIEI PARENTALE

THE GRAND PARENTS’ IMPACT ON
THE FORMATION OF PARENTAL
POSITION

12.50-

13.10

Cornel
CELMARE

Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”
din Ia.i, România

TERAPIA DE FAMILIE SISTEMICĂ CU
GRUPURI MULTIPLE ŞI VALENŢELE
EI ÎN CONTEXT EDUCAŢIONAL

MULTI-FAMILY THERAPY AND ITS
IMPACT IN EDUCATIONAL SEETINGS

13.10-
15.30

PAUZA DE PRÂNZ / LUNCH

15.30-
15.50

Nicoleta-Laura
POPA

Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza”

STEREOTIPURI .I ROLURI DE GEN
ÎN VIA.A DE FAMILIE:
STABILITATE .I COORDONATE ALE
SCHIMBĂRII

GENDER STEREOTYPES AND
ROLES IN FAMILY: STABILITY AND
AND COORDINATES OF CHANGE

15.50-
16.10

Ancu.a LUNGU

Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza”, Ia.i, România

FUNCŢIONALITATEA,
SATISFACŢIA ŞI IERTAREA ÎN
CUPLURILE MARITALE

FUNCTIONALITY, SATISFACTION
AND FORGIVENESS IN MARITAL
COUPLE

16.10-
16.30

Adriana
BREZEŞTEAN

Facultatea de Sociologie
şi Asistenţă Socială,
Universitatea Babe.-
Bolyai, Cluj Napoca

VIOLENŢA DOMESTICĂ-FORME ŞI
EFECTE

THE DOMESTIC VIOLENCE-FORMS
AND EFFECTS

16.30

16.50

Cristina ISPAS

Universitatea Eftimie
Murgu din Reşiţa,
România

PERSPECTIVE ŞI ABORDĂRI
TEORETICO-PRACTICE ÎN
ASISTENŢA SOCIALĂ A FAMILIEI

THEORETICAL-PRACTICAL
PERSPECTIVES AND APPROACHES
IN FAMILY SOCIAL WORK

16.50-
17.20

PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

17.20-
18.50

ATELIERE DE LUCRU /WORKSHPOPURI

Roxana
TUDORACHE
DUMITRU

Psihoterapeut în
psihoterapie
experientiala si
hipnoterapie

ABORDAREA EXPERIENŢIALĂ ÎN
TERAPIA CUPLURILOR INFERTILE

EXPERIENTIAL APPROACH IN THE
INFERTILE COUPLE THERAPY

Sala/Room: 206, corp D

Adina KARNER-
HU.ULEAC

Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza”

SĂNĂTATEA MENTALĂ – FĂRĂ
DISCRIMINARE DE GEN

MENTAL HEALTH- WITHOUT
GENDER DISCRIMINATION

Sala/Room: 208, corp D

19,30 – CINA FESTIVĂ / FESTIVE DINNER, Unirea Hotel & SPA, Pia.a Unirii nr.
5 / Pia.a Unirii Street no.5

Sâmbătă/Saturday, 21 Septembrie/September 2013

Sala / Room II.6, Corpul A, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

COMUNICĂRI ORALE/ ORAL SESSION

Moderatori/Chairs: Ana MUNTEAN, Venera BUCUR

9.00-
9.20

Mihaela L. SANDU

Georgeta C.
COZARU

Universitatea „Andrei
Şaguna” din Constanţa

RELAŢIA DINTRE SUCCESUL
PROFESIONAL AL FEMEII .I
SATISFACŢIA ÎN MUNCĂ

RELATIONSHIP BETWEEN
PROFESSIONAL SUCCESS OF WOMEN
AND JOB SATISFACTION

9.20-
9.40

Claudia
GHERGHEL

Dorin NĂSTAS

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

AJUTĂ GRUPURILE FEMEIA SĂ
DEVINĂ CENTRATĂ PE SINE ?
EXPLORAREA DIFEREN.ELOR DE
GEN ÎN DETA.AREA SINELUI ÎN
CADRUL ACTIVITĂ.ILOR DE GRUP
LA ROMÂNI

DO GROUPS HELP WOMEN BECOME
LESS SELF-FOCUSED? EXPLORING
GENDER DIFFERENCES IN SELF-
DETACHMENT IN GROUP ACTIVITIES
ON A ROMANIAN SAMPLE

9.40-
10.00

Aliona DRONIC

Psiholog, Asocia.ia
Psiterra, Ia.i

RELA.IA DINTRE ROLUL DE GEN
TRADI.IONAL .I SĂNĂTATE ÎN
RÂNDUL BĂRBA.ILOR TINERI

THE RELATIONSHIP BETWEEN
TRADITIONAL GENDER ROLE AND
HEALTH IN YOUNG MALE ADULTS

10.00-
10.20

Ana MUNTEAN

Roxana
UNGUREAN

Universitatea de Vest
din Timio.oara

COMPLEXITATEA FERICIRII.
TABLOUL FEMEII FERICITE

THE COMPLEXITY OF HAPPINESS.
THE PICTURE OF HAPPY WOMAN

10.20-
10.40

Paula Adina
HURMUZ

Octavian ONICI

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

IMPLICAŢIILE EFECTULUI BARBIE
ASUPRA PERCEPERII SINELUI

THE IMPLICATION OF THE BARBIE
EFFECT ON PERCEPTION OF THE
SELF

10.40-
11.00

Camelia
SOPONARU

Claudia
BOBÂLCĂ

Oana .UGULEA
(CIOBANU)

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

PERCEP.IA FEMEILOR CARE
LUCREAZĂ ÎN VÂNZAREA DIRECTĂ
DESPRE LOIALITATEA CLIEN.ILOR

DIRECT SELLING WOMEN’
PERCEPTIONS ON CUSTOMERS’
LOYALTY

11.00-

11.30

PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

11.30-

11.50

Cornelia
MĂIREAN

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

EXPUNEREA VICARIANTĂ LA
TRAUME, STRESUL TRAUMATIC ŞI
CALITATEA PROFESIONALĂ A VIEŢII
LA FEMEI ÎN CONTEXTUL PRACTICII
CLINICE

VICARIOUS EXPOSURE TO TRAUMA,
TRAUMATIC STRESS DISORDER AND
PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE IN
WOMEN IN CLINICAL PRACTICE

11.50-

12.10

Veronica
GORINCIOI

State University of
Moldova, Chi.inău,
Republic of Moldova

SINDROMUL BURNOUT ŞI
SATISFACŢIA ÎN MUNCĂ LA
CADRELE DIDACTICE

UNIVERSITARE: PERSPECTIVA DE
GEN

EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME
AND JOB SATISFACTION IN THE
CASE OF UNIVERSITY TEACHERS
FROM A GENDER PERSPECTIVE

12.10-

12.30

Venera Margareta
BUCUR

Eugen BUCUR

Universitatea de Vest
din Timi.oara, România

ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ LA
PERSOANELE VÂRSTNICE
INSTITUŢIONALIZATE ÎN ROMÂNIA

ACTIVE AGING FOR THE
INSTITUTIONALIZED ELDERLY IN
ROMANIA

12.30-

12.50

Diana Sanziana
DUCA

Daniela
MUNTELE
HENDRE.

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

PREDICTORI PSIHOLOGICI AI
CALITĂŢII VIEŢII LA PACIENTELE
CU POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ

PSYCHOLOGICAL PREDICTORS OF
QUALITY OF LIFE IN THE
RHEUMATOID ARTHRITIS WOMEN
PATIENTS

12.50-

13.10

Simona Maria
CALIMAN

Octavian ONICI

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

ROLUL CONŞTIENTIZĂRII ŞI A
DISCREPANŢELOR SINELUI ÎN
PERCEPEREA TIMIDITĂŢII ŞI A
FRICII DE A VORBI ÎN PUBLIC

THE ROLE OF SELF-CONSCIOUSNESS
AND SELF-DISCREPANCIES IN
PERCEPTION OF SHYNESS AND FEAR
OF PUBLIC SPEAKING

13.10-
15.30

PAUZA DE PRÂNZ / LUNCH

15.30-
15.50

Miruna PANTEL

Şcoala Naţională de
Studii Politice şi
Administrative, Bucure.ti

POLITICI, FAMILIE SI EGALITATE
DE GEN. NECESITATEA
POLITIZĂRII ÎNGRIJIRII

POLITICS, FAMILY AND GENDER
EQUALITY. THE NEED FOR A
POLITICAL CONCERN OF CARE

15.50-
16.10

Daniela Cristina
IOVI.Ă

Venera Margareta
BUCUR

Universitatea de Vest din
Timi.oara, România

STUDIU COMPARATIV PRIVIND
EPUIZAREA PROFESIONALĂ A
PERSONALULUI DE SEX FEMININ ÎN
INSTITUŢIILE DE OCROTIRE
PENTRU VÂRSTNICI (STAT ŞI
PRIVAT)

COMPARATIVE STUDY ABOUT THE
PROFESSIONAL BURNOUT OF
FEMALE STAFF IN ELDERLY CARE
INSTITUTIONS (PUBLIC AND
PRIVATE)

16.10-
16.30

Mariana BATOG

Institute of Education
Sciences, Chi.inau,
Republic of Moldova

DIFERENŢE SPECIFICE ŞI
SIMILITUDINI DE GEN ÎN
MANIFESTAREA ŞI DEPAŞIREA
TULBURĂRII POSTTRAUMATICE DE
STRES

GENDER SPECIFIC DIFFERENCES
AND SIMILARITIES OF
POSTTRAUMATIC STRESS
DISORDER MANIFESTATION AND
OVERCOMING

16.30

16.50

Mirela CIUDIN

Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza

DIFERENŢE DE GEN ÎN BOLILE
CRONICE

GENDER DIFFERENCES IN

CHRONIC DISEASE

16.50-
17.20

PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

17.20-
18.50

ATELIERE DE LUCRU /WORKSHPOPURI

Roxana
TUDORACHE
DUMITRU

Psihoterapeut în
psihoterapie
experientiala si
hipnoterapie

ABORDAREA EXPERIENŢIALĂ ÎN
TERAPIA CUPLURILOR INFERTILE

EXPERIENTIAL APPROACH IN THE
INFERTILE COUPLE THERAPY

Sala/Room: 206, corp D

Adina KARNER-
HU.ULEAC

Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza”

SĂNĂTATEA MENTALĂ – FĂRĂ
DISCRIMINARE DE GEN

MENTAL HEALTH- WITHOUT
GENDER DISCRIMINATION

Sala/Room: 208, corp D

19,30 – CINA FESTIVĂ / FESTIVE DINNER, Unirea Hotel & SPA, Pia.a Unirii nr.
5 / Pia.a Unirii Street no.5

Sâmbătă/Saturday, 21 Septembrie/September 2013

Sala Senat, Corpul A, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

COMUNICĂRI ORALE/ ORAL SESSION

Moderatori: Oana DĂNILĂ, Daniela BULIGA

9.00-
9.20

Daniela BULIGA

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

ANALIZA COGNIŢIILOR MUNCĂ-
FAMILIE: CONSTRUIREA ŞI
VALIDAREA CHESTIONARULUI DE
EVALUARE A COGNIŢIILOR PRIVIND
CONFLICTUL MUNCĂ-FAMILIE
(CMF)

THE ANALYSIS OF WORK-FEMILY
COGNITIONS: CONSTRUCTION AND
VALIDATION OF THE QUESTIONAIRE
FOR THE ASSESSMENT OF
COGNITIONS REGARDIG WORK-
FAMILY CONFLICT

9.20-
9.40

Alexandra
CALISTRU

Daniela Victoria
ZAHARIA

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

CONFLICTUL MUNCĂ – FAMILIE,
LOCUL CONTROLULUI PARENTAL .I
EXPECTAN.E CU PRIVIRE LA
EVOLU.IA ACADEMICĂ A
COPILULUI

WORK-FAMILY CONFLICT,
PARENTAL LOCUS OF CONTTOL AND
EXPECTATIONS

REGARDING THE ACADEMIC
EVOLUTION OF THE CHILD

9.40-
10.00

Ioana Daniela
OROS

SC ELECTRICASERV
SA – SISE
„Transilvania Nord”

O ANALIZĂ DE GRUP: DE LA
DIVERSITATE SPRE UNITATE

FROM MEMBERS DIVERSITY AND

RESEMBLANCE TO GROUP’S UNITY

10.00-
10.20

Cristina .tefania
FRÎNCU

Ticu
CONSTANTIN

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

ECHILIBRUL MUNCĂ-FAMILIE LA
FEMEILE DIN INDUSTRIA IT

WORK-LIFE BALANCE FOR
WOMEN THAT WORK IN IT
INDUSTRY

10.20-
10.40

Laura ARHIRI

Mihaela
GHERMAN

Daniela
MUNTELE
HENDRE.

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

DIFERENŢE DE GEN ÎN OPŢIUNILE
PRIVIND MUNCA ŞI RELAŢIILE
ROMANTICE

MEN AND WOMEN: DIFFERENT
GENDER, DIFFERENT CHOICES

10.40-
11.00

Elena-Georgiana
PÎTIU

Facultatea de
Sociologie .i Asisten.ă
Socială, Universitatea
din Bucure.ti

FEMEILE ÎN CONTEXTE
PROFESIONALE APARTE:
A.TEPTĂRI, SPERAN.E, PROVOCĂRI

WOMEN IN SPECIAL PROFESSIONAL
CONTEXTS: EXPECTATIONS, HOPES
AND CHALLENGES

11.00-

11.30

PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

11.30-

11.50

Cristina
NEAM.U

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

DIMENSIUNEA DE GEN A EDUCA.IEI
.I EGALITATEA DE .ANSE LA
SUCCESUL .COLAR

THE GENDER DIMENSION OF
EDUCATION AND EQUAL
OPPORTUNITIES FOR SCHOOL

ACHIEVEMENT

11.50-

12.10

Viorel ROBU

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei

GEN ŞI REZULTATE ŞCOLARE ÎN
RÂNDUL ADOLESCENŢILOR: ROLUL

Iuliana Elena
ROBU

Narcisa Gianina
CARANFIL

Universitatea “Petre
Andrei” din Iaşi,
România;

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei, Universitatea
“Petre Andrei” din Iaşi,
România;

R&C Societate Civilă
Profesională de
Psihologie, Iaşi,
România

MEDIATOR AL ANGAJAMENTULUI
ŞCOLAR ŞI AL CONŞTIINCIOZITĂŢII

GENDER AND SCHOOL RESULTS
AMONG ADOLESCENTS: THE
MEDIATING ROLE OF SCHOOL
ENGAGEMENT AND
CONSCIENTIOUSNESS

12.10-

12.30

Simona
BUTNARU

Loredana
Ruxandra
GHERASIM

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

PERCEP.IA RELA.IILOR CU
PĂRIN.II, AUTOEFICIEN.Ă .I
REZULTATE .COLARE: DIFEREN.E
DE GEN

PERCEPTION ON PARENTAL
RELATIONSHIPS, SELF-EFFICACY
AND SCHOOL OUTCOMES: GENDER
DIFFERENCES

12.30-

12.50

Versavia
CURELARU

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

PERCEP.II ALE ELEVILOR PRIVIND
ABILITĂ.ILE LOR ACADEMICE:
DIFEREN.E DE GEN

STUDENTS’ PERCEPTIONS ON THEIR
ACADEMIC SKILLS: GENDER
DIFFERENCES

12.50-

13.10

Roxana
GHIA.ĂU

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

PERCEP.IA EDUCATORILOR
ROMÂNI ASUPRA ETICII MUNCII ÎN
ÎNVĂ.ĂMÂNT; IMPLICA.II ALE
DIMENSIUNII DE GEN

PERCEPTION OF THE ROUMANIAN
EDUCATORS ON WORK ETHIC IN
SCHOOLS; IMPLICATIONS OF THE

GENDER DIMENSION

13.10-
15.30

PAUZA DE PRÂNZ / LUNCH

15.30-
15.50

Aglaida
BOLBOCEANU

Lilia Pavlenko

Institut of Sciences of
Education, Chi.inău,
Republic of Moldova

DINAMICA MANIFESTĂRII
DIFERENŢELOR DE GEN ÎN
SITUAŢIILE DE CONFLICT LA COPII

GENDER DIFERENCES IN
CONFLICT SITUATIONS AT
CHILDREN

15.50-
16.10

Marin
MANOLESCU

Magdalena
TÂLVAR

Alina Carmen
BOZON

Alice NICHITA

Universitatea din
Bucureşti, FPSE,
Departamentul pentru
Formarea Profesorilor;

Grădiniţa cu PNP, Nr.
269, Bucureşti;

Şcoala Nr. 146, Bucureşti

INFLUENŢA DIMENSIUNII DE GEN
ASUPRA REZULTATELOR ŞCOLARE
ŞI ABANDONULUI ŞCOLAR

THE INFLUENCE OF GENDER
DIMENSION UPON SCHOOL
RESULTS AND THE SCHOOL
ABANDONMENT

16.10-
16.30

Elena Iulia
TALMACIU

Colegiul Tehnic”Petru
Poni” Roman, Neam.

RELAŢIA DINTRE EMPATIE,
COMPORTAMENT PROSOCIAL ŞI
AGRESIVITATE LA ADOLESCENŢI.
DIFERENŢE DE GEN

THE RELATIONSHIP BETWEEN
EMPATHY, PROSOCIAL BEHAVIOR
AND AGGRESSION AT
ADOLESCENTS. GENDER
DIFFERENCES

16.30

16.50

Inna
KARNAEVA

Slavic University,
Chi.inău, Republic of
Moldova

IMPACTUL SISTEMELOR DE
VALORI ALE ADOLESCENTELOR ÎN
TIMPUL PREGĂTIRII PSIHOLOGICE
PENTRU MATERNITATE

THE IMPACT OF THE VALUE
SYSTEMS WITH TEENAGE GIRLS
DURING
THE PSYCHOLOGICAL READINESS
FOR MATERNITY

16.50-
17.20

PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

17.20-
18.50

ATELIERE DE LUCRU /WORKSHPOPURI

Roxana
TUDORACHE
DUMITRU

Psihoterapeut în
psihoterapie
experientiala si
hipnoterapie

ABORDAREA EXPERIENŢIALĂ ÎN
TERAPIA CUPLURILOR INFERTILE

EXPERIENTIAL APPROACH IN THE
INFERTILE COUPLE THERAPY

Sala/Room: 206, corp D

Adina KARNER-
HU.ULEAC

Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza”

SĂNĂTATEA MENTALĂ – FĂRĂ
DISCRIMINARE DE GEN

MENTAL HEALTH- WITHOUT
GENDER DISCRIMINATION

Sala/Room: 208, corp D

19,30 – CINA FESTIVĂ / FESTIVE DINNER, Unirea Hotel & SPA / Pia.a Unirii
nr. 5 / Pia.a Unirii Street no.5

Duminică/Sunday, 22 Septembrie/September 2013

Sala Senat, Corpul A, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

COMUNICĂRI ORALE/ ORAL SESSION

Moderatori/Chairs: Alina HURUBEAN, Oana DĂNILĂ

9.00-
9.20

Alina
HURUBEAN

Universitatea ”Petre
Andrei” din Iaşi,
România, Facultatea
de Ştiinţe Politice şi
Administrative

REGIMURILE BUNĂSTĂRII ÎN
ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE DIN
PERSPECTIVA ANALIZEI DE GEN –
UN RĂSPUNS INCERT LA
PROBLEMATICA ARTICULĂRII
VIEŢII PROFESIONALE CU VIAŢA DE
FAMILIE SAU PERSONALĂ

EUROPEAN WELFARE REGIMES
FROM THE GENDER ANALYSIS –
UNCERTAIN RESPONSE TO THE
WORK-LIFE BALANCE

9.20-
9.40

Ana-Maria
POPOVICI
ANDRONACHE

Universitatea
”Alexandru Ioan Cuza”
din Ia.i

BAROMETRUL DE OPINIE PRIVIND
DISCRIMINAREA FEMEILOR ÎN
ROMÂNIA 2004 VS 2011

THE PUBLIC OPINION BAROMETER
REGARDING WOMEN
DISCRIMINATION IN ROMANIA 2004
VS 2011

9.40-
10.00

Camelia BADEA

Central European
University, Budapest,
Hugary

DINAMICI FAMILIALE ÎN PROCESUL
DE LUARE A DECIZIILOR DE
MIGRAŢIE ÎN FAMILIILE
TRANSNAŢIONALE: (A)CASĂ ŞI
REVENIRE PENTRU ROMÂNII DIN
SPANIA

FAMILY DYNAMICS IN THE
MIGRATION DECISION MAKING
PROCESS OF TRANSNATIONAL
LABOUR MIGRANTS: HOME AND
RETURN OF ROMANIANS FROM
SPAIN

10.00-
10.20

Elena
ADUMITROAIE

Ion DAFINOIU

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”
din Ia.i, România

REPREZENTAREA SOCIALĂ A
COPIILOR AI CĂROR PĂRINŢI SUNT
PLECAŢI LA MUNCĂ PESTE HOTARE

SOCIAL REPRESENTATION OF
CHILDREN LEFT BEHIND BY
MIGRANT PARENTS

10.20-
10.40

Veronica
MIHAILOV

Institul of Edicational
Sciences, Chişinău,
Republic of Moldova

MIGRAŢIA – FACTOR PRECIPITANT
A RISCULUI SUICIDAR LA COPII ŞI
ADOLESCENŢI ÎN REPUBLICA
MOLDOVA

MIGRATION IS A FACTOR
FACILITATING FOR THE
ACCELERATED COMMITTING
SUICIDE BY CHILDREN AND
ADOLESCENTS IN MOLDOVA

10.40-
11.10

PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

11.10-

11.30

Arnaldo
SPALLACCI

Researcher, Universita
di Bologna, Italia

Researcher, Universita
di Bologna, Italia

NOUA CONDI.IE A BĂRBA.ILOR DIN
ROMÂNIA ÎN RAPORT CU
MODIFICĂRILE ROLULUI DE GEN
FEMININ

THE NEW CONDITION OF
ROMANIAN MEN AND CHANGES IN
FEMININE GENDER ROLE

11.30-

11.50

Matthew Scott
HOFFMAN

The Pennsylvania State
University, State
College, Pennsylvania,
USA

FEMINIZAREA AUSTERITĂŢII:
FEMEILE ROMÂNCE ŞI EFECTELE
CRIZEI FINANCIARE EUROPENE

THE FEMINIZATION OF AUSTERITY:
ROMANIAN WOMEN AND THE
EFFECTS OF THE EUROPEAN
FINANCIAL CRISIS

11.50-

12.10

Marius MOCANU

Institutul Român pentru
Drepturile Omului

FEMEILE CU DIZABILITĂŢI ŞI
DREPTUL LA MUNCĂ

WOMEN WITH DISABILITIES AND
THE RIGHT TO WORK

12.10-

12.30

Tatiana VASIAN

Institute for Education
Science, Psycho-
sociology of Education
and School Inclusion
sector, Chi.inău, RM

STATUTUL SOCIOPSIHOLOGIC AL
MAMELOR COPIILOR CU
DIZABILITĂŢI

SOCIO-PSYCHOLOGICAL STATUTE
OF THE MOTHERS OF CHILDREN
WITH DISABILITIES

12.30-
13,00

Închiderea Conferin.ei

Duminică/Sunday, 22 Septembrie/September 2013

Sala Ferdinand, Coprul A, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

COMUNICĂRI ORALE/ ORAL SESSION:

Moderatori/ Chairs: Daniela MUNTELE, Camelia SOPONARU

9.00-
9.20

Cristina RĂDOI

Şcoala Naţională de
Studii Politice şi
Administrative,
Bucure.ti

GEN ŞI PUTERE ÎN ARMATA
ROMÂNĂ. CONDIŢIA ŞI ROLUL
FEMEILOR CADRE MILITARE
SUPERIOARE

GENDER AND POWER IN ROMANIAN
ARMY. WOMEN’S CONDITION AND
ROLE

9.20-
9.40

Carmen
PARTENI

Cristina TOMA

Psiholog, Penitenciarul
Vaslui, România

Psiholog, Primăria
Vaslui, România,

CUM INFLUEN.EAZĂ DETEN.IA .I
STATEGIILE DE COPING REZILIEN.A
PERSOANELOR PRIVATE DE
LIBERTATE .I PERCEP.IA
ACESTORA DESPRE REZILIEN.A
FAMILIALĂ

IN WHICH WAYS, THE DETENTION
AND THE STRATEGIES FOR COPING
HAVE INFLUENCE IN THE
RESILIENCE OF INMATES AND
THEIR PERCEPTION OF FAMILY
RESILIENCE

9.40-
10.00

Mihaela TOMI.Ă

Universitatea de Vest
din Timi.oara, România

REZILIEN.A FEMEII
CONSUMATOARE DE DROGURI,
CONDAMNATĂ LA EXECUTAREA
UNEI PEDEPSE ÎN REGIM CUSTODIAL

RESILIENCE OF WOMEN DRUG

USERS, SENTENCED TO THE
EXECUTION OF A CUSTODIAL
SENTENCE

10.00-
10.20

Adriana
TEODORESCU

Universitatea Babeş-
Bolyai, Cluj-Napoca

MUNCĂ ŞI MATERNITATE, O
RELAŢIE CONTROVERSATĂ?
REPREZENTĂRI ŞI PERCEPŢII
ASUPRA MUNCII ALE MAMELOR SAU
ALE CELOR CARE SE PREGĂTESC SĂ
DEVINĂ MAME

WORK AND MOTHERHOOD, A
CONTROVERSIAL RELATIONSHIP?
REPRESENTATIONS AND
PERCEPTIONS OF MOTHERS AND OF
MOTHERS-TO-BE ON THE NOTION
OF WORK

10.20-
10.40

Cornel Eugeniu
HAVÂRNEANU

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

DIFERENŢE DINTRE FEMEI ŞI
BĂRBAŢI ÎN TRAFIC – REALITATE
SAU PREJUDECATĂ

GENDER DIFFERENCES IN DRIVING
– REALITY OR PREJUDICE

10.40-
11.10

PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK

11.10-

11.30

Iuliana
DOBROVICEANU

Centrul Jude.ean de
Educa.ie .i Asisten.ă
Educa.ională Ia.i/
Centrul Logopedic
Inter.colar Ia.i

TERAPIA ABA UN AJUTOR PENTRU
FAMILIA COPILULUI CU AUTISM?

ABA THERAPY – A REAL HELP FOR
THE AUTISTIC CHILD’S FAMILY?

11.30-

11.50

Diana–Sorina
BODIA

Centrul de studii
Europene, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”

FEMEILE ÎN SFERA PUBLICĂ A
VIE.II SOCIALE ÎN A DOUA
JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-

LEA

WOMEN IN THE PUBLIC SPHERE OF
SOCIAL LIFE IN THE SECOND HALF
OF THE XIX-TH CENTURY

11.50-

12.00

Lucian Ioan
BINDEA

Facultatea de
Teologie Ortodoxă,
Universitatea Babe.-
Bolyai, Cluj Napoca

EGALITATEA DINTRE BĂRBAT ŞI
FEMEIE DIN PERSPECTIVA BISERICII
ORTODOXE

THE EQUALITY BETWEEN MAN AND
WOMAN FROM THE ORTHODOX
CHURCH PERSPECTIVE

12.00-

12.10

Doina MAZGA

Profesor, Ia.i

FEMEI ŞI BĂRBAŢI – REALITĂŢI ALE
PREZENTULUI EUROPEAN

WOMEN AND MEN – REALITIES OF
EUROPEAN PRESENT

12.10-

12.30

Melanie
FELLOWES

University of
Huddersfield, Law
School Queensgate,
Huddersfield, West
Yorkshire

DISCRIMINAREA DE GEN PRIN
AVORTUL SELECTIV ÎN INDIA

GENDER DISCRIMINATION
THROUGH SEX-SELECTIVE
ABORTION IN INDIA

12.30

Închiderea conferin.ei

Share This