Considerații teoretice și metodologice privind evaluarea clinică. Aplicații practice

Curs de formare profesională continuă

BACĂU, 27-28 septembrie, 2014

         Considerații teoretice și metodologice privind evaluarea clinică.         Aplicații practice

 

 

Public țintă

 

Cursul se  adresează  psihologilor clinicieni și  psihoterapeuților

Sediul:                           Bacău, Calea  Mărăşeşti,nr.18, bl. 18, sc. B, ap. 4, cod  600019,

Date de contact:           Tel.   0740188216

                                      Email:         psycostache@yahoo.com

www.psihologie-marianacostache.ro

 

Formator:                     Psih.dr. Costache Mariana

Total ore:                      20

Credite:                         20

Taxa                             5 euro/h

 

 

 

Obiectivele cursului

     – consolidarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice din domeniul Psihologiei clinice

– formarea și consolidarea abilităților practice  în Psihologie clinică

Competențe instrumentale

         – evaluarea copilului , adolescentului și adultului

         – psihodiagnoza copilului , adolescentului și adultului

Competențe interpersonale

         -comunicarea și relaționarea profesionalizată

Competențe sistemice

         -utilizarea principiilor, metodelor și tehnicilor științifice în Psihologie clinică și Psihoterapie

         -cunoașterea și respectarea codului deontologic al psihologului clinician și psihoterapeutului

PROGRAMA   CURSULUI

Sâmbătă și duminică

 

                    

  1. 1.     Evaluare clinică și psihodiagnostic : considerații  teoretice

                 

         2.Evaluarea nivelului și calității dezvoltării copilului  :

                             Denver II, Portage( 0 – 6 ani

                  

                           

         3.Evaluarea cognitivă și neuropsihologică :

                            MMSE-2, WCST, KOHS (4-89 ani)

                  

                                              

         4.Evaluarea stării mentale, a problemelor comportamentale,emoționale  și a abilităților adaptative ale copiilor și adolescenților ( 2-18 ani)

 

BASC-2( 2-11 ani), ASEBA( 6-18 ani), ABAS,ECI-4( 3-7 ani),ASI-4(12-18 ani),SMALSI

                  

         5. Evaluarea personalității și a patologiei adultului :

                            MMPI-2 ,PDSQ,SACS

 

                           

         6. Evaluarea cunoștințelor –

 

 

 

                            NOTĂ

 

         Pentru fiecare temă propusă se are în vedere:

repere teoretice,

-aspectele supuse evaluării, alegerea instrumentelor de evaluare, prelucrarea datelor, sintetizarea informaţiilor, reprezentarea grafică a profilului,

-protocol   de  intervenţie personalizată

-consilierea părinţilor /tutorilor ,

-raportul de evaluare psihologică,

Share This