Consilierea Şi Recuperarea În Cazul Pacienţilor Cu Tulburări Neurologice Şi De Limbaj. Pacientul afazic

11 – 12 aprilie 2015, Timișoara 
25 – 26 aprilie 2015, Cluj-Napoca
9-10 mai 2015, Craiova 


Workshopul este creditat de către Colegiul Psihologilor din Romania. 
21 ore / 21 credite de formare continuă
Program acreditat de Colegiului Psihologilor din România, Comisia de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, cf. anexei nr. 4 din 23.01.2015 (curs nr.7) laavizul profesional nr. RF-II-B-2 din 19.06.2006.

Weekend workshop intensiv – 14 ore
+ 7 ore activităţi individuale supervizate (finalizate cu un studiu de caz)

Organizator: Institutul SPER 

Formator: Graţiela Albişor, doctor în psihologie, Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Afazie, colaborator Institutul SPER

Participanți: studenţi şi specialişti în următoarele domenii – psihologie, logopedie, medicină, asistenţă socială, sociologie, psihopedagogie şi pedagogie.

Obiective generale: familiarizarea participanţilor cu problematica pacienţilor cu tulburări de limbaj datorate unor condiţii neurologice (pacientul afazic), însuşirea unor tehnici şi strategii de identificare şi diagnosticare a afaziei şi a tulburărilor asociate, teste/scale de evaluare, programe de recuperare – cunoaşterea specificului consilierii şi a intervenţiei terapeutice în cazul pacienţilor care prezintă afazie şi tulburări asociate.

Tematica
1. Despre limbaj şi comunicare: perspectiva neuropsihologică, perspectiva medicală, perspectiva logopedică.

2. Afazia – etiologia afaziei la adult şi copil, modele explicative ale afaziei, formele clinice ale afaziei (afazii nonfluente, afazii fluente, afazia globala, tipuri speciale de afazie). Exemplificări cazuistice.

3. Putem diferenţia un profil psihologic specific pacientului afazic? Studii de caz.

4. Terapia şi recuperarea afaziei: tratamentul medicamentos şi reeducarea limbajului.

5. Consilierea familiei pacientului afazic. Importanţa grupurilor de suport. Terapia ocupaţională.

6. Consilierea psihologică a pacientului afazic. Drumul către normalitate. Exemplificări cazuistice.

Durată: 21 ore
Investiţie: 630 Ron/ curs (30 Ron/ora)
Locul de desfăşurare: Constanța, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca

Informaţii şi înscrieri:
0743.126.209
georgiana_albisor@yahoo.co m

* Pentru a vă înscrie este nevoie să trimiteţi la adresa de mai sus, un email în care să specificaţi:
1. datele d-voastră (nume, prenume, date de contact)
2. treapta de specializare
3. experienţa în acest domeniu (dacă există) 

4. să achitați 250 Ron (şi să trimiteţi o copie după foaia de vărsământ)
– în contul următor deschis la CEC Bank.

Cont: RO71CECEC001946315912511
(Titular cont: Graţiela Albişor)

Restul taxei – 380 Ron – se achită în prima zi de curs. Tot atunci veți primi factura și suportul de curs.
Share This