EVALUAREA COMPLEXĂ PSIHODIAGNOSTICĂ ŞI PSIHOPEDAGOGICĂ

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE <ePsiho> COMĂNEANU MARIA

în colaborare cu

ASOCIAŢIA<CENTRUL DE COMUNICARE ŞI DEZVOLTARE UMANĂ-Phoenix>

 

Vă Informează despre

CURSUL

<<EVALUAREA COMPLEXĂ PSIHODIAGNOSTICĂ ŞI PSIHOPEDAGOGICĂ>>

10 credite

acordate de Colegiul Psihologilor din România

 

NUMĂR DE ORE: 10 ore

PERIOADĂ: 10 ore efectuate vinerea,sâmbăta sau duminica, data şi ziua stabilindu-se imediat definitivării înscrierilor.

Acest curs se va susţine pe tot parcursul anului la o dată ulterioară definitivării formării grupei şi de comun acord cu participanţii. De asemenea, poate fi susţinut în orice localitate, cu condiţia formării unei grupe de cursanţi (min.15 pers.).

COST: 200 RON /persoană

În acest preţ sunt incluse:

 • Coffee-break-uri, Apă , Ceaiuri;
 • Mapă cu suport de curs , Materiale de lucru , Format electronic al cursului şi al mai multor materiale – teoretice , programe de intervenție individualizate şi practice-scale, teste, fişe logopedice de evaluare, de lucru (vor fi trimise pe email).

ADRESABILITATE: cursul este adresat psihologilor cu drept de liberă practică acordat de către Colegiul Psihologilor din România în regim de supervizare/autonom/specialist, psihologilor ce activează în domeniul clinic, de învăţământ, studenţilor /masteranzilor /absolvenţilor  interesaţi de domeniul specificat, studenţilor /masteranzilor /absolvenţilor  ai facultăţilor cu profil psihologie, psihopedagogie specială, pedagogie, asistenţă socială, sociologie care doresc să îşi aprofundeze cunoştinţele ş.a.

COMPETENŢE: la sfârşitul cursului se vor elibera diplome participare/ certificate de absolvire, cu un număr de 10 creditate acordate de către Colegiul Psihologilor din România.

CERTIFICARE:

  !Acest curs nu oferă la final o diplomă prin care se dobândeşte o competenţă profesională.

Este un curs de formare continuă, astfel, că la final, se acordă:

•           CERTIFICAT AUTORIZAT Colegiul Psihologilor din România – cu 10 credite profesionale, pentru psihologii atestaţi în cadrul CPR;

•           DIPLOMĂ SPECIALĂ de participare la curs de perfecţionare profesională de 10 ore, necesar la dosarul personal pentru cadrele didactice;

•           Studenţii care nu sunt încă atestaţi ca psihologi în cadrul Colegiului Psihologilor din România sau studenţii de la alte specialităţi, vor primi adeverinţe de participare (ce pot fi folosite ca şi certificate de practică, în baza acelor activităţi practice ale cursului) din partea ACCDU – Phoenix;

•           Ceilalți participanţi care sunt absolvenţi , dar nu sunt atestaţi ca psihologi în cadrul Colegiului Psihologilor din România vor primi diplome de participare din partea ACCDU – Phoenix.

COORDONATORI CURS:

Psiholog clinician speciaist/ Psihoterapeut principal/Supervizor psihopedagogie specială Comăneanu Maria

CONTACT şi ÎNSCRIERI: Comăneanu Maria

Email: office@asociatia-phoenix.ro , comaneanu_maria@yahoo.com , Tel. 0734 21 88 55

 

Mai multe detalii pe site-ul: www.asociatia-phoenix.ro şi www.epsiho.ro

 

TEMATICĂ:  Cursul se desfăşoară interactiv, având ca principale scopuri: integrarea atât a elementelor teoretice prezentate în tematică, de care nu ne putem dispensa, cât şi a celor practice, de care avem nevoie pentru înţelegerea şi aplicarea lor în lucrul propriu-zis.

Cursul se axează, încă de la început, pe înţelegerea importanţei formării atitudinii şi stilului propriu terapeutic, pe conştientizarea dobândirii abilităţilor proprii – practice de lucru  prin aplicarea corectă a diferitelor teorii, tehnici şi metode de lucru terapeutic – care în final ne reprezintă.

A se studia Tematica de Curs detaliată mai jos.

TEMATICA CURSULUI

<<Evaluarea Complexă Psihodiagnostică şi Psihopedagogică>>

 1. Consilierea psihopedagogică şi Psihodiagnoza
 2. Evaluarea psihologică şi psihopedagogică; Protocolul de cunoaştere al copilului şi adolescentului; Îndrumător de cunoaştere şi caracterizare psihologică a copilului şi adolescentului
 3. Etapele evaluării psihologice complexe : interviul , anamneza, observaţia, contractul scris/verbal terapeutic – consimţământul informat
 4. Fişa psihologică şi Fişa psihopedagogică (prezentarea unor modele cadru de înregistrare a informaţiilor/rezultatelor şi prezentarea unor tehnici de construire a acestora prin adaptarea la persoana evaluată)
 5. Prezentarea metodelor mixte: calitative şi  cantitative
 6. Evaluarea formală – standardizată; Instrumente de evaluare standardizate
 7. Evaluarea informală – nestandardizată; Instrumente de evaluare nestandardizate (interviul standardizat şi nestandardizat, chestionarul, ancheta, metodele observaţionale, construirea unor portofoliu de colecţionare a  rezultatelor unor alte tipuri de evaluări – utilizarea adecvată a desenului, poveştilor, jocurilor, soft-urilor educaţionale)
  1. Interpretarea rezultatelor
  2. Redacatarea raportului de evaluare ; Profilul psihologic (alcătuirea şi prezentarea acestuia: ce, cum, cât comunicăm şi cui comunicăm)

10. Diagnosticul, prognosticul,  recomandările şi comunicarea acestora (modalităţi de stabilire şi comunicare a acestora )

11. Planificarea programului de intervenţie terapeutică, formularea obiectivelor şi scopurilor terapeutice ( prezentare fişe de lucru, exemple de programe realizate; aplicaţie practică – lucru  individual şi în echipă)

12. Program de intervenţie terapeutică personalizat P.I.P.

13. Modalităţi de intervenţie psihoterapeutică (programe de lucru, jocuri şi exerciţii)

14. Fişe de lucru pentru dezvoltarea abilităţilor, proceselor şi funcţiilor psihice

15. Rolul familiei şi implicarea ei în procesul terapeutic

16. Studii de caz (delimitări conceptuale clinice şi investigative, exemplificare)

Share This