–          Cum poți investi în educaţia şi performanţa tinerilor noştri ieşeni

 

De ce Fondul de Burse?

  • Susţii direct un tânăr ieşean care are pasiunea, ambiţia, spiritul de muncă şi perseverenţa pentru a atinge performanţa, pentru a se împlini profesional şi personal;
  • Sprijini un tânăr care, pe termen lung, poate aduce valoare comunităţii din care face parte;
  • Oferi din experienţa ta, din lecţiile tale de viaţă, din ceea ce eşti ca persoană unui tânăr pe care îl apreciezi.

 

Ce ne propunem?

Încurajarea continuării studiilor pre-universitare, susținerea performanței școlare, extrașcolare și dezvoltarea personală și profesională a elevilor. Ne propunem să sprijinim generațiile viitoare de tineri care prin aportul lor pot dezvolta economic și cultural comunitatea din care fac parte.

 

Prin Fondul de Burse oferim oportunitatea tinerilor cu o situație financiară precară să devină o componentă activă a comunității în care trăiesc. Acest lucru se va realiza prin oferirea unui sprijin financiar și mediind o relație de mentorat cu donatorii Fondului de Burse. Vom pune umărul la dezvoltarea tinerilor organizând întâlniri de socializare între bursieri și donatori, care au ca scop identificarea nevoilor și așteptărilor tinerilor, conturând în acest fel și o comunitate a Fondului de Burse.

 

Despre bursa în sine

Pentru a răspunde la nevoile tinerilor, Fondul de Burse va oferi două tipuri de burse:

a. Burse de merit – acordate elevilor care au medii generale mai mari de 9.00, se implică în diverse activități de dezvoltare personală, profesională și acoperă costuri de chirie, masă, transport, rechizite și alte cheltuieli necesare activităților educaționale;

b. Burse de performanță – oferite elevilor cu rezultate excepționale în domenii cultural-artistice, sportive sau științifice, bursa fiind destinată participării la competiții locale, naționale și internaționale, cursuri de perfecționare și achiziționare a echipamentelor sau a instrumentelor de practică.

Valoarea unei burse

Valoarea bursei este de 2.000 lei/ an, din care 1.800 lei sunt oferiți bursierului (150 lei/ lună), iar 200 lei acoperă costurile operaționale ale Fundațieicu gestionarea Fondului (sumă ce acoperăcheltuieli ce ţin de materiale, promovare- comunicare, recrutare- selecție, monitorizare lunară, organizare întâlniri donatori – bursieri, evaluare).

 

Cum poți oferi bursa pentru un tânăr ieșean:

a.      Prin bancă – transfer bancar;

b.      Prin direct debit, mecanism prin care autorizezi banca să transfere lunar, automat, suma de bani necesară (se va semna un contract special, autorizat de 6 bănci din România);

 

c.      Cash;

d.      Donaţia poate fi oferită şi prin intermediul unui contract de sponsorizare (parţial sau total).

 

Bursa poate fi oferită integral în momentul în care începem colaborarea sau în mai multe „tranşe” – fie lunare (2000 lei/ 12 luni = 167 lei/ lună), fie trimestriale – după cum e maibinepentrutine.

 

O menţiune: dacăalegiopţiunea “b. prin direct debit”, valoareabursei va fi de 2.200 lei, din care 374 lei vor fi pentrucosturile de organizarealeFondului (întrucâtcresccheltuielilecucurieratul, materiale contracte, comuncarebănci), iar 1826 lei vor mergecătre bursier.

 

Cum te mai poți implica?

  • Oferă resurse educaționale necesare bursierilor sprijiniți prin Fundația Comunitară Iași – calculatoare, rechizite etc;
  • Provoacă-ți prietenii, colegii, membrii familiei să susțină și ei cu o bursă un tânăr ieșean ambițios (prietenii tăi pot susține împreună un bursier);

 

Care este rolul Fundaţiei Comunitare Iaşi?

Fundaţia Comunitară Iaşi va urmări modul de utilizare a banilor oferiţi de donator, performanţa şcolară şi extraşcolară a bursierului, rezultatele acestuia, va organiza întâlniri comune donator- bursier şi va intermedia pe cât posibil relaţia astfel încât aşteptările dontorului şi aşteptările buriserului să fie îndeplinite.

 

Calendar

  • 2 – 31 octombrie 2014 vom primi dosare ale tinerilor aflați între clasele I – XI care își doresc o bursă;
  • Până pe 17 noiembrie noi vom verifica aplicaţiile şi vom vedea care din ele trec de criteriile Fondului;
  • 18 – 23 noiembrie 2014selecția bursierilor de către donatori;
  • 6 decembrie 2014 Semnarea contractelor cu bursieri

 

 


 

Ce impact poate avea o bursă asupra unui tânăr de gimnaziu sau liceu?

Iată ce a însemnat susținerea donatorilor pentru bursierii susținuți în ultimul an de zile:

 

 

 

„Timp de doi ani am învăţat că în viaţă, înainte de toate trebuie să fii un om bun, cu suflet

mare, care indiferent de situaţie îţi sare în ajutor, care dă tot ce are mai bun pentru o lume mai

bună. Mă bucur că există niște persoane care îmi călăuzesc paşii în viaţă, mă sfătuiesc şi mă

ajută…”

• Gabriela-Lucia Bodor

 

“…Bunătatea şi generozitatea de care aţi dat dovadă prin acest proiect constituie pentru

mine un model demn de urmat…”

• Lavinia Ciobanu

 

“…Am reuşit să-mi continui activitatea sportivă atât la antrenamente, cât şi la competiţii.

De asemenea, am fost mai motivat, anul acesta reuşind să obţin locul I la proba de lupte la

Campionatul Naţional de Qwom Ki Do…”

• Alexandru Ciubotaru

 

“…Bursa aceasta m-a făcut să mă simt ca fiind bun printre cei mai buni, fiind mândru de

munca depusă dar, în acelaşi timp, motivat spre a-mi continua studiile şi a ajunge cât mai sus.

Acestea fiind spuse, această bursă a fost şi este ca o mană cerească, reuşind să acopăr cheltuielile

şcolare şi uşurându-i povara mamei mele…”

• Petru Costan

 

“…La început a fost greu, până să mă acomodez. Uşor, uşor am avansat de la media cinci la

media opt. Spre uimirea mea, doamna profesoară m-a felicitat pentru performanţa mea. Dacă nu mă

ambiţiona această bursă, acum ar fi fost posibil să mă zbat să-mi iasă media cinci…”

• Cezar Dondaş

 

“… Bursa pe care mi-o acordaţi este ajutorul pe care în aproape 11 ani de şcoală nu am avut

ocazia să îl cunosc. Pentru părinţii mei, cât şi pentru mine este un ajutor foarte mare…”

• Raluca Puşcaşu

 

“… Am rămas plăcut impresionată de discursurile ţinute de cei care au mai beneficiat de

această bursă şi înainte şi consider că această experienţă mă va ajuta să reflectez asupra planurilor

mele de viitor, cu privire la alegerea a ceea ce o să fac de acum înainte, luând în considerare şi

sfaturile oferite de dumeavoastră…”

• Cristina Manuela Vlase

Share This