Piramida lui Maslow-o explicatie a nevoii pentru psihologie

De ce psihologie?

            Psihologia contemporană se ocupă cu un număr vast de subiecte; analizează în același timp șabloanele comportamentului uman și procesele mentale, de la nivel cultural până la nivel neuronal. Psihologii studiază toate aspectele referitoare la problemele mentale ale oamenilor în apariția lor la naștere și continuand până la moartea persoanei.

             Chiar de la început, studiul psihologiei a solicitat răspunsul unor întrebări dificile. Prima întrebare despre cum este definită psihologia a identificat-o deja ca pe o știință aparte, separată de filosofie și fiziologie. Un alt set de întrebări la care psihologii au trebuit să răspundă de-a lungul istoriei au fost: Ce subiecte și aspecte ar trebui să studieze psihologia?, Ce metode de cercetare ar trebui folosite în studiul psihologiei?.Cercetările să fie folosite cu scopul influențării educației, politicilor publice sau al altor aspecte ale comportamentului uman? Este psihologia o știință? Ar trebui să se concentreze pe procese mentale interne sau pe comportamente observabile?

cap

             Extrem de multe întrebări, foarte accesibile mie astăzi. Întrebarea este: dacă aș fi fost o femeie care trăia în aceeași zonă din România în anii 1800, având aceeași vârstă ca cea pe care o am acum, aș mai fi avut acces atât de ușor la întrebări sau probleme de această natură? Ar mai fi fost preocupările mele orientate în aceasta direcție? Aș mai fi găsit contextul în care să-mi pot manifesta voința de a urma aceast drum și de a mai găsi și resursele să o fac?

             Omenirea a avut o evoluție fara precedent în ultimul secol. Și, deși aceasta nu a atins toate colțurile lumii, acest fapt nu poate decât să ne ofere o data în plus o dovadă în susținerea unei comparații îndrăznețe:  umanitatea cu istoria ei și ființa umană.

             Abraham Maslow, în celebra sa piramidă, încerca să ne transmită că nevoile de bază ale oamenilor sunt cele legate de hrană, adăpost, siguranță. Umanitatea, privită ca un organism, în lunga ei istorie, a încercat, ca și omul singur, să asigure în primul rând satisfacerea nevoilor de bază. Urmașilor speciei noastre le-au fost necesare câteva milioane de ani să se ridice în două picioare, să caute peșteri și să facă focul.

             Nevoile de securitate sunt cele care urmează și umanitatea a început să se apere din ce în ce mai organizat, a început să-și făurească arme și să le folosească, să se specializeze în a se apăra și în ultimile mii de ani chiar mai mult decât atat.

             Nevoile legate de apartenență socială s-au evidențiat prin începerea din ce în ce mai riguroasă a  organizării sociale, de la forme timpurii cum au fost triburile la formele deosebit de complexe de astăzi, precum statele și uniunile.

             Niciodată mai mult ca în zilele noastre nu s-a manifestat atât de puternic tendința umanității de statut și de recunoaștere,în sensul că tot mai multi oameni folosesc acești termeni, îi înțeleg și procedează în obținerea reprezentarilor lor reale.

             Acesta este momentul ultim al piramidei, așa cum a gândit-o și a studiat-o Maslow. Cel al nevoilor spirituale, al autorealizărilor. Este momentul apariției psihologiei, acum era firesc să se întâmple în orânduirea dată. Acum s-a creat cererea, acum contextul economic și social o permit. Nu ar fi putut fi altfel și încă este la început. Dacă în anii 1800 psihologia era obiectul de cercetare al câtorva cercuri în lume, situația de astăzi este evident diferită.

             De ce Psihologie? Pentru că ne va ajuta sa ajungem în vârful piramidei.

autor Raluca Bejenariu

studenta a Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi

stagiar in cadrul cabinetului de psihoterapie Willing

Share This