Simpozionului Naţional cu participare internaţională KREATIKON. CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANŢĂ – ediția a XI-a

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Casa Corpului Didactic din Iaşi, Asociaţia Naţională a Psihologilor de Familie din România, Asociaţia Română de Psihologie Transpersonală şi Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” din Iaşi, în parteneriat cu: Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Asociația Psihologilor Practicieni din Moldova –  Chişinău, organizează în data de 10 – 11  aprilie 2014 Ediţia a XI-a a Simpozionului Naţional cu participare internaţională KREATIKON. CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANŢĂ (CAER, poziţia 770 )

Simpozionul este structurat pe două direcţii:

 1. Simpozionul Kreatikon cu adresabilitate cadrelor didactice din învăţământul superior şi preuniversitar (preşcolar şi şcolar), psihologilor, profesorilor psihopedagogi, managerilor educaţionali, reprezentanţilor ONG şi studenţilor de la facultăţile de profil şi elevilor creativi – care doresc să-şi aducă contribuţia în domeniul ştiinţific prin publicarea unor lucrări de specialitate sau implicare în activităţi practice în cadrul workshop-urilor;

2. Kreatikon Junior – concurs lansat pentru elevii creativi.

Aspecte privind redactarea lucrării

Lucrările vor fi redactate în Times New Roman, obligatoriu cu diacritice, pe format A4, pe o singură parte, la un rând. Titlul va fi scris cu majuscule (Times 14 Bold), centrat. La două rânduri de titlu va fi scris numele autorilor şi şcoala (Times 12). La două rânduri de numele autorilor se începe scrierea textului. La sfârşitul lucrării va fi trecută bibliografia în următoarea ordine: nume, prenume autor, anul, titlul lucrării, editura, localitatea. În text se trece pagina şi autorul acolo unde a fost citat. Întrucât lucrarea va fi publicată integral, vă rugăm ca aceasta să conţină exemple practice, să aibă maxim 5 pagini şi maxim doi autori pe lucrare. Lucrările vor fi trimise pe adresele de e-mail diagena2006@yahoo.com şi mihai_iulia_mihaela2008@yahoo.com (obligatoriu pe  ambele adrese!!)

În cazul nerespectării cerinţelor, nu garantăm publicarea materialului!

Pentru psihologi se acordă credite.

1.           Adresa şcolii:

Şcoala „Alexandru Vlahuţă”, Iaşi, Strada Buridava Nr. 10, cod 700432

   Director: prof. Mirela Marin

2.           Persoane de contact

prof. Diana Anton, tel. 0745664628, e-mail: diagena2006@yahoo.com

inst. Gabriela Maxim , tel. 0745242378, e-mail: cabi71@yahoo.com,  (pentru Kreatikon Junior)

asist. univ. drd. Magda Tufeanu, e-mail: tufeanumagda@yahoo.com (pentru workshop-uri)

3.           Data limită de trimitere a lucrărilor: 25 martie 2014

4.           Data limită de achitare a taxei de publicare: 4 aprilie 2014;

5.           Data limită de înscriere la workshop-uri: 2 aprilie 2014;

 

PROGRAMUL

organizării şi desfăşurării Simpozionului Naţional KREATIKON

CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANŢĂ,

Ediţia a XI-a,  10 – 11  aprilie 2014

10 aprilie 2014

o      începând cu orele 9.30 : KREATIKON JUNIOR – Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”, Iaşi

o      între orele 16.00 – 19.00: WORKSHOP-uri – Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Vlahuţă”, Iaşi

 • WORKSHOP 1 – Gestionarea emoţiilor la tineri susţinut de către Conf. univ. dr. Lucia Savca – Preşedinte al  Asociaţiei Psihologilor Practicieni din Moldova, Republica Moldova , Prof. univ. dr. Mariana Caluschi – Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • WORKSHOP 2 – Introducere in psihoterapia analitică susţinut de către Lect. univ. dr. Maria Mânzat – Universitatea ”Hyperion” Bucureşti
 • WORKSHOP  3 – Tehnici de activare a motivaţiei şi branding personal susţinut de către Lect. univ. dr. Oana Jitaru – Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • WORKSHOP  4 – Modalităţi de abordare a dificultăţilor întâmpinate în activitatea profesionala susţinut de către Lect. univ. dr. Cristina Stărică – Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
 • WORKSHOP  5 – Aplicaţii ale principiilor neuro-sinergetice în adaptarea şcolară susţinut de către Asist. univ. drd. Dănuţ Murariu
 • WORKSHOP 6 – Provocările clasei pregătitoare – Consilierea psihopedagogică pentru buna adaptare a copilului la şcolaritate susţinut de către Conf. univ. dr. Anişoara Sandovici – decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi, Prof. consilier şcolar Elena Manuela Vlasie – director CJRAE Iaşi, Prof. psihopedagog Corina  Sandu – Şcoala Gimnazială ,,Al. Vlahuţă”, Iaşi
 • WORKSHOP 7 – Planul de carieră şi performanţa profesională susţinut de către Lect. dr. Elena Seghedin, Conf. dr. Gianina-Ana Masari – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • WORKSHOP 8 – Deschiderea inimii sacre. Constelații de familie susținut de către lect. univ. dr. Monica Mihăilă

11 aprilie 2014: Simpozionul Naţional KREATIKON.  CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANŢĂ

o    9,00 – 9,30 – Festivitatea de deschidere  – aula Universităţii ,,Petre Andrei ” din Iaşi

o    9,30 – 10, 00 –  Program artistic – Corul de copii ECOU al Şcolii Gimnaziale ,,Al. Vlahuţă”, Iaşi

o    10,15 – 12,30 –  Comunicări în plen

o    13,00 – 13,30 –  Program artistic – Şcoala Gimnazială ,,Al. Vlahuţă”, Iaşi

o    13,30 – 14,00 – La o ceaşcă de….Creativitate.

o    14,00 – 17,00 –  Comunicări pe secţiuni- Şcoala Gimnazială ,,Al. Vlahuţă”, Iaşi

o    17,00 – 17,30 –  Festivitate de încheiere.

            Simpozionul Naţional KREATIKON, Ediţia a XI – a, cuprinde următoarele secţiuni:

Secţiunea I:

 • Modele de bună practică în activitatea şcolară. Aplicaţii practice privind utilizarea metodelor active în abordarea conţinuturilor (exemple de proiectare a unor conţinuturi, secvenţe didactice pe discipline, aplicarea metodelor active la orele de dirigenţie etc.);

Secţiunea II:

 • Management educaţional. Proiecte şi programe şcolare (exemple concrete de iniţiative dezvoltate de unităţile şcolare, parteneriate educaţionale etc.);

Secţiunea III:

 • Psihologul de familie în şcoală şi comunitate;

Secţiunea IV:

 • Abordarea problematicii CES/CEX;

SECŢIUNEA COPII:

 • KREATIKON JUNIOR

CARUSELUL  COPIILOR : creaţii artistico-plastice, literare, teatru şcolar, postere, dansuri (taxă de participare de copil – 5 RON)

Notă:

Lucrările vor cuprinde experienţe practice din activitatea didactică şi/sau educativă (experimente, proiecte de activităţi, studii de caz etc.) şi vor fi trimise  persoanelor de contactPentru desfăşurarea cât mai eficientă a Simpozionului, participanţii sunt rugaţi să contribuie cu o taxă de participare  precizată în fişa de înscriere.

Taxa de participare va fi trimisă prin mandat poştal pe adresa: ŞCOALA GIMNAZIALĂ AL. VLAHUŢĂ, STR. BURIDAVA NR. 10, IAŞI, cod 700432 (pentru ANTON ALINA DIANA) sau în contul deschis la BANCPOST, Cod IBAN: RO75BPOS24310073947RON01 (deschis pe numele ANTON ALINA DIANA)

Pentru o mai bună organizare vă rugăm sa completaţi si fişa de înscriere, iar lucrările ce urmează a fi publicate vor fi trimise pe adresele de e-mail:

Anton Alina Diana: diagena2006@yahoo.com

Mihai Iulia Mihaela: mihai_iulia_mihaela2008@yahoo.com

sursa http://www.upa.ro/evenimente/2013-03-27-05-54-54/371-simpozionului-na%C5%A3ional-cu-participare-interna%C5%A3ional%C4%83-kreatikon-creativitate-formare-%E2%80%93-performan%C5%A3%C4%83-edi%C8%9Bia-a-xi-a.html

Share This