Workshop despre mentoratul reciproc al tinerilor susținut de psihoterapeutul Ana Băianu în cadrul proiectului “MyPeerMentor”

Vă prezentăm un nou proiect frumos, dezvoltat în mediul academic, dedicat mentoratului reciproc în rândul tinerilor.
În cadrul proiectului international de tip Erasmus+ – Strategic partnership, cu titlul „Mobile youth peer mentoring application to facilitate distance mentoring guidance for youth with disabilities” (MyPeerMentor), No. 2017-1-TR01-KA205-039752, un program dedicat mentoratului reciproc, odată cu reuniunea de la Iași a celor șase parteneri implicați în proiect, la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” ca partener (P6 – TUIasi) al proiectului, psihoterapeutul Ana Băianu va fi invitat special.

Intervenția Anei Băianu este inclusă în evenimentul organizat de către Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, pe data de 16 octombrie 2018 la ora 10:00, în sala de conferințe de la Hotel Moldova.

Ana va vorbi despre esența și rolul mentoratului în viața oamenilor, despre relația mentor-discipol și trăirile cu care se confruntă un mentor pe perioada acestui proces. Experiența ei pe calea mentoratului îi va folosi drept suport în susținerea prezentării și le va oferi participanților o nouă viziune asupra acestui subiect atât de vast și încărcat de implicații emoționale.

Grupul țintă vizat de acest proiect este constituit din tineri mentori, tineri muncitori, tineri consilieri în carieră. Beneficiarii proiectului sunt tineri cu dizabilități fizice (cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani), familiile persoanelor cu dizabilități, cămine/şcoli pentru persoane cu dizabilități, instituții de învățământ (de tip gimnazial, liceal, universitar și VET).

Printre obiectivele proiectului se numără:
– dezvoltarea instrumentelor de instruire pentru tinerii mentori;
– dezvoltarea unei aplicații pentru implementarea îndrumării/mentoratului la distanță;
– un tip de mentorat inovativ care se bazează pe înțelegere și cunoaștere;
– întărirea colaborării între organizațiile de tineret, autoritățile locale, camerele de comerț, universități, ONG-uri și organizațiile destinate sprijinirii angajării tinerilor cu dizabilități;
– deschiderea orizontului tinerilor către activități eficiente și benefice de petrecere a timpului liber.

Prezentarea Anei va servi drept exemplu de bună practică, model pentru tinerii care vor realiza acțiuni de mentorat.

Share This